BI i 2012

Styret tok i 2012 flere strategiske grep for å løfte skolen til et nivå der faglig styrke og relevans plasserer BI blant Europas ledende handelshøyskoler.

Styret har vært spesielt opptatt av å konsentrere fagressurser, rekruttere kvalifiserte studenter og ta i bruk digitale verktøy til beste for studentene.

BI skal konsentrere ressursene for å videreutvikle prioriterte fag- og læringsmiljø

Styret vedtok å samle BIs ressurser til færre og større fagmiljø for fortsatt å kunne levere forskningsbasert undervisning på det høye nivået studentene og norsk næringsliv forventer.

Styret vedtok å avvikle virksomheten ved BI Drammen og BI Kristiansand. Begge studiestedene har hatt gode læringsmiljø, men har allikevel vist seg for små til å bygge opp tilstrekkelig store forskningsbaserte undervisningsmiljø.

BIs studier skal som hovedregel være lønnsomme og bidra økonomisk til utvikling av fag- og læringsmiljø. For få studenter førte til at bachelorstudiet i Reiselivsledelse og Master of Science i International Management ble vedtatt avviklet.

BI ønsker å tiltrekke seg flere toppkvalifiserte studenter fra inn- og utland.

Nitten studenter som utmerket seg faglig, fikk tildelt stipendet Presidential Scholarship som dekker studieavgiften for et toårig Master of Science program.

Et nytt internasjonal masternettverk, Quantitative Techniques for Economics and Management (QTEM), er en annen mulighet for de mest ambisiøse masterstudentene. BI er en av fem europeiske handelshøyskoler som foreløpig er med i samarbeidet.

BIs studenter skal møte en digitalisert skole som skiller BI fra tilsvarende utdanningsinstitu- sjoner nasjonalt og internasjonalt

Årets fremste digitale nyhet var lanseringen av BIs studentportal, @BI, som gir studentene enklere tilgang til BIs tjenester.

Ny teknologi gir nye muligheter innen læring og undervisning, og BIs nye multimedia- og veiledningssenter, BI Learning Lab, ble åpnet høsten 2012. Det ble også satt i gang et prosjekt for å digitalisere gjennomføring av eksamen og sensurprosesser.

BIs nye digitale kanal for faglig formidling, BI Business Review, ble lansert i juni. Formidlingskanalen er den første i sitt slag i Skandinavia, og skal være en kunnskapsbase som møter kravene til fremtidsrettet formidling. BI fornyet også sine nettsider bi.no og ble belønnet med Farmandprisen for beste nettsted i åpen klasse.