BI i 2013

Gjennom 2013 har Handelshøyskolen BI nådd viktige milepæler på veien mot en posisjon som en av Europas ledende handelshøyskoler. Styret har i 2013 sett resultater av en målrettet strategi for perioden 2010-2014.

I november 2013 oppnådde BI som eneste norske skole akkreditering i The Association of MBAs (AMBA). Akkrediteringen er et kvalitetsstempel, og betyr at BIs MBA-program har kommet gjennom et trangt nåløye.

BI satte ny rekord med 11 100 søkere til bachelor og master høsten 2013

I desember gjorde BI et kjempebyks på den årlige europeiske skolerangeringen til Financial Times. Med en 44. plass klatrer BI hele 18 plasser, noe som fortsetter den positive veksten fra fjoråret da BI rykket opp åtte plasser.

I 2013 inngikk BI avtale om å kjøpe D-blokka, den siste av de fire blokkene som utgjør BIs campus i Nydalen. Investeringen gir BI muligheter til å ekspandere i årene fremover. BI-bygget skal være et kompetansebygg.

European Business School Rangering 2013

BI fikk som eneste norske skole akkreditering i AMBA i 2013

Styret har i 2013 fulgt opp tiltak iverksatt for å spisse og styrke BIs virksomhet. BI har fortsatt med å redusere antall regionale skoler. Med nedleggelsen av BI Drammen og BI Kristiansand har BI gått fra 13 skoler i 2006 til fire nå. Styret besluttet i 2013 å styrke BI Bergen, BI Stavanger og BI Trondheim ved å tilføre ressurser.

Fagmiljøene er BIs viktigste strategiske ressurs, og prioriteringer har blitt gjort for å konsentrere fagressursene i større og mer slagkraftige miljøer. Studier er lagt ned og slått sammen slik at studie­porteføljen både på bachelor- og masternivå har blitt spissere.

Styret har i 2013 økt satsingen på Executive-divisjonen. En ny strategi for BI Executive slår fast at BIs Executive-program skal kjennetegnes av faglig innhold på internasjonalt ledende nivå som er direkte anvendbart i yrkeslivet.

Fagmiljøene er BIs viktigste strategiske ressurs

Et ekspansivt investeringsprogram for digitalisering ble prioritert i 2013. Prosjektet Digitale Kanaler har gjennom året levert nye løsninger som forenkler nye studenters søkeprosess og effektiviserer administrasjonens arbeid i opptaksprosessen. Prosjektet DigiEx har med suksess pilotert BIs første digitale eksamener. Styrets ambisjon er at BIs studenter, om få semestre, skal møte en fulldigitalisert skole.