Forskning

BIs 419 faglige medarbeidere er organisert i åtte institutter med 26 forskningssentre knyttet til instituttene.

I 1998 startet BI doktorgradsutdanning i egen regi. 2013 markerte en milepæl ved at BI-disputas nummer 100 ble gjennomført. I 2013 rekrutterte insti­tuttene 14 stipendiater fra syv ulike land.

142 av BIs faglige medarbeidere oppnådde vitenskapelig publisering i form av artikler i internasjonale og nasjonale tidsskrifter med fagfellevurdering eller i form av vitenskapelige monografier eller artikler i vitenskapelige antologier. Det ble publisert 183 artikler i vitenskapelige tidsskrifter med fagfellevurdering, 54 kapitler i vitenskapelige antologier og 4 vitenskapelige monografier. BI oppnådde med dette 180,5 publiseringspoeng i henhold til Universitets- og høyskolerådets modell for måling av vitenskapelig produksjon. Dette representerer 18,5 % nedgang fra rekordåret 2012 (221,5 poeng).

BI leverer aktuell og relevant forskning innen virksomhetskritiske områder.

En oppsummering av BI-forskeres bidrag i internasjonale tidsskrifter fra 1990 til i dag viser at BI hevder seg svært godt sammenlignet med våre nordiske konkurrenter innen våre prioriterte fagområder.

Richard Priestley, professor og instituttleder ved Institutt for finansiell økonomi, fikk tildelt BIs forskningspris for 2013. Han ble tildelt prisen for finansforskning av høy internasjonal klasse, og for sine bidrag til å videreutvikle fagmiljøet ved instituttet.

Graf over publiseringspoeng

Gjennom Forskerskolen NORSI (Norwegian Research School in Innovation) samarbeidet Handelshøyskolen BI og NTNU om å utdanne fremtidens innovasjonsforskere i Norge. Målet er å skape en forskerutdannelse i internasjonal toppklasse for å sikre den nødvendige kompetanse innenfor innovasjonsforskning.

BIs åtte institutter