Studier og studenter

Aldri før har så mange søkt seg til Handelshøyskolen BI. Totalt var det 11 100 søkere til bachelor- og masterstudiene ved BI høsten 2013.

Årets opptaksresultat for heltidsstudiene ble det nest beste for BI noensinne ved at hele 4550 nye studenter ble tatt opp til bachelor- og masterstudiene. Resultatet er spesielt godt sett i lys av beslutningen om å legge ned de regionale studie­stedene BI Drammen og BI Kristiansand, samt at studieporteføljen har blitt slanket og spisset ytterligere både på bachelor- og masternivå.

Styret besluttet i 2013 å avvikle Master of Science-studiet i Innovasjon og entreprenørskap. Fagfeltet vil i stedet bli dekket i form av egne kurs ved andre program. Bachelorstudiene PR og kommunikasjonsledelse og Markedskommunikasjon ble slått sammen til et nytt program; PR og markedskommunikasjon.

Handelshøyskolen BIs engelskspråklige bachelorprogram, Bachelor of Business Administration (BBA), ble opprettet i 2003 og feiret i mai 10-årsjubileum. Antallet internasjonale studenter øker år for år, og i 2013 mottok BI søknader fra hele 143 land. 75 studenter fra 18 nasjoner deltok denne sommeren på BI sitt fire uker lange Summer Programme.

Det internasjonale nettverkssamarbeidet Quantitative Techniques for Economics and Management (QTEM) startet opp høsten 2013. Seks europeiske og to asiatiske handelshøyskoler samarbeider om dette masternettverket som er en mulighet for de mest ambisiøse studentene. Studentene arbeider tett med samarbeidspartnere fra næringslivet.

Andelen ledere og toppledere ved BIs Executivestudier har de siste to årene økt fra 33 % til 37 %.

I 2013 prioriterte BI en innsats for å bedre studieprogresjonen til studentene. Tiltakene som ble iverksatt omfatter kurs i studiestrategi, et utvidet faglig veiledningstilbud, samt kurs og veiledning i studiemestring.

Leie av 1. etasje i D-blokka ved BI Oslo har i 2013 tilgjengeliggjort nye arealer for studentene. BI har investert i kontorer for studentforeningen, kafe/kro og et flerbruksareal som i eksamens­perioder benyttes som lese- og gruppearbeidsplasser.

Ved siden av hovedkontoret BI Oslo i Nydalen, har BI regionale studiesteder i Bergen, Trondheim, Stavanger, mens BI Drammen og BI Kristiansand er under avvikling. BI har også et tilstede-værende samarbeid med Fudan University i Shanghai, Kina.