Rektors forord

2015 var et veldig godt år for BI.
Ansatte, studenter og alumni har grunn til å være stolte.

I et næringsliv i omstilling er kandidater fra BI fremdeles foretrukne i arbeidsmarkedet. Dette er et vitnesbyrd på kvaliteten og relevansen i studieprogrammene på BI. Ikke minst er det et stort kompliment til våre dyktige og hardtarbeidende studenter og alumni.

Vi lykkes i å rekruttere talentfulle studenter og faglige fra inn- og utland, i 2015 satte vi enda en ny rekord i antall søkere og nye studenter. Vi hadde høy faglig aktivitet og forskningsaktivitet, og BIs faglig ansatte fortsetter å demonstrere at dette er en institusjon med et solid fotavtrykk på den internasjonale forskningsarena.

Idet vi setter punktum for 2015, skal vi anerkjenne at resultatene kommer av innsats som er lagt ned gjennom mange år. Nå er all vår oppmerksomhet rettet mot det som ligger frem i tid. Vi skal fortsette å gjøre tydelige prioriteringer som tar oss stadig nærmere vårt overordnede mål:
å bygge kunnskapsøkonomien.

Du kan også laste ned årsrapporten som pdf

Klikk her for å se årsrapporter fra tidligere år