Institutt for finans

Richard Priestley

Instituttleder Richard Priestley

Institutt for finans har en sterk internasjonal orientering, og hadde i 2015 medarbeidere fra 20 ulike nasjoner.

Den internasjonale profilen gjenspeiler seg både i vitenskapelig publisering og i undervisning. De fleste av instituttets kurs foreleses på engelsk, og instituttet har kurs som foreleses på alle nivåer. I klasserommet møter studentene høykvalitets forskere som formidler oppdatert fag- og forskningsstoff. Instituttet integrerer bruk av relevante verktøy i Undervisningen. Instituttet har i 2015 styrket fagmiljøet ytterligere ved å ansette Espen Henriksen og Samuli Knüpfer.

Instituttets forskning er publisert i ledende internasjonale journaler, og dekker alle områder innen finans. Instituttet blir rangert som nr. 9 i Europa og 2 i Norden i perioden 2005 – 2015, basert på publisering i toppjournaler (U of Texas Dallas rankings).


Illustration

Publikasjoner akseptert i Financial Times-journaler i 2015:

 • Paul Ehling; Christian Heyerdahl-Larsen. Correlations. Forthcoming in Management Science.
 • Charlotte Ostergaard; Ibolya Schindele; Bent Vale. Social Capital and the Viability of Nonprofit Firms: Evidence from Norwegian Savings Banks. Forthcoming in Review of Finance.
 • Cooper, Ilan Cooper; Priestley, Richard. The Expected Returns and Valuations of Private and Public Firms. Forthcoming in Journal of Financial Economics
 • Juan-Pedro Gomez; Richard Priestley; Fernando Zapatero. Labor Income, Relative Wealth Concerns, and the Cross-Section of Stock Returns. Forthcoming in Journal of Financial and Quantitative Analysis
 • Mark Grinblatt, Seppo Ikäheimo, Matti Keloharju and Samuli Knüpfer. IQ and Mutual Fund Choice. Forthcoming in Management Science.
 • Markku Kaustia, Samuli Knüpfer and Sami Torstila. Stock Ownership and Political Behavior: Evidence from Demutualizations. Forthcoming in Management Science.
 • Esther Eiling and Bruno Gerard. Emerging equity market comovements: trends and macroeconomic fundamentals. Review of Finance. Volume 19(4), p. 1543-1585.
 • Øyvind Norli; Charlotte Ostergaard; Ibolya Schindele. Liquidity and Shareholder Activism. Review of Financial Studies. Volume 28(2), p.486-520.
 • Bogdan Stacescu ble i 2015 tildelt FIBE Best paper award. Øyvind Norli ble kåret til den beste foreleseren i Executive MBA programmet.

Instituttet arrangerer hvert år ca 50 forskningsseminarer hvor anerkjente internasjonale forskere presenterer sin forskning. Instituttets forskning presenteres tilsvarende på vitenskapelige konferanser nasjonalt og internasjonalt og i forskningsseminarer etter invitasjon fra andre ledende institusjoner.

Institutt for Finans og Handelshøyskolen BI ble i 2015 tildelt ansvaret for planlegging og gjennomføring av verdens nest største finanskonferanse, den 43. European Finance Association (EFA) konferansen. Konferansen gjennomføres ved Handelshøyskolen BI campus Oslo i august 2016.

Flere av instituttets faglige medarbeidere satte sitt preg på samfunnsdebatten i 2015. Richard Priestley, Øyvind Bøhren og Espen Henriksen har alle bidratt med faglige perspektiver i debatten om forvaltningen av Oljefondet. Dette har ført til betydelige endringer i praksis på resultatrapportering i fondet og i kontrollfunksjonen hos Norges Bank.

Tre forskningssentere er knyttet til instituttet:

 • Center for corporate Governance research (Leder: Øyvind Bøhren)
 • Center for Asset Pricing Research (Leder: Paul Ehling)
 • Center for Applied Finance (Leder: Richard Priestley)