Institutt for innovasjon og økonomisk organisering

Knut Sogner

Instituttleder Knut Sogner

Institutt for innovasjon og økonomisk organisering driver forskning og undervisning knyttet til sentrale tema innen innovasjon, næringsøkonomi og næringslivshistorie og reiseliv.

Instituttet har hovedoppmerksomheten på tverrfaglig utforskning av innovasjon og entreprenørskap i aktuelt og historisk perspektiv, men instituttets fagmiljøer driver også forskning på andre relaterte tema.

Instituttet hadde i 2015 tre faggrupper: næringslivshistorie, entreprenørskap og økonomisk organisering. Instituttet tilbyr undervisning på bachelor- og masternivå innenfor flere av fagområdene, og et doktorgradsprogram i innovasjon og entreprenørskap.

En vesentlig andel av instituttets forskning er basert på eksternt finansierte forskningsoppdrag, særlig fra næringslivet og Norges forskningsråd. Instituttet huser den ene halvparten av Forskningsrådets forskerskole i innovasjon – NORSI-PING med 75 stipendiater fra ni norske institusjoner og en svensk. NORSI fikk i 2015 fornyet bevilgningen fra Forskningsrådet med fire nye år fra høsten 2016 til sommeren 2020. NORSI-PING holdt i løpet av året en rekke doktorgradskurs i samarbeid med nettverkspartnerne.


Illustration

Etter en anbudskonkurranse arrangert av Helsedirektoratet, hvor representanter for instituttet hadde det faglige ansvaret, vant Handelshøyskolen BI en kontrakt med ansvaret for å utvikle den nye nasjonale lederutdanningen innenfor helse og innovasjon. Avtalen er treårig og vil involvere mange titalls helseledere fra hele landet. Parallelt ble BIs del av en av Forskningsrådets nye sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI), Centre for Connected Care, startet opp på instituttet, og dermed er en omfattende satsing på helsefeltet kommet i gang.

Instituttet hadde flere faglige høydepunkter i 2015, blant annet fikk to kvinnelige medarbeidere opprykk til hovedstillinger. Sølvi Lyngnes ble dosent i reiseliv og var også BIs første dosent. Christine Myrvang fikk opprykk til forsker 1 i økonomisk historie.

 • Professor Benedicte Brøgger er eneste norske deltaker i prosjektet "Fairtax", som har 11 deltakere fra 9 land og skal se på mangelen på koordinering av skattepolitikken på tvers av landegrensene. Dette er del av "Horizon 2020", det største forsknings- og innovasjonsprogrammet til EU.
 • Første StartUp Day, «Think Big. Think Global», ble arrangert på BI, initiert av førsteamanuensis Birgit Helene Jevnaker i samarbeid med Oslo Business Region og Innovasjon Norge.
 • Professor Ole Gunnar Austvik har publisert en artikkel i Europas mest innflytelsesrike magasin "Energy Post".
 • Førsteamanuensis Birgit Helene Jevnaker er valgt inn i styret i EURAM, European Academy of Management.
 • Boken Creating Nordic Capitalism, der forsker 1 Lars Thue var medredaktør og medforfatter, ble i 2015 oversatt til koreansk.
 • Professorene Sverre Knutsen og Knut Sogner ved instituttet har også skrevet kapitler i boken.

Fem forskningssentre er tilknyttet instituttet:

 • Senter for bedriftens samfunnsansvar (Leder: Atle Midttun)
 • Senter for energi og miljø, avdeling for elektrisitetsstudier (Leder: Atle Midttun)
 • Senter for ledelse og organisering i helsesektoren (Leder: Egil Marstein)
 • Senter for næringslivshistorie (Leder: Harald Espeli)
 • Senter for samvirkeforskning (Leder: Per Ingvar Olsen)