Institutt for kommunikasjon og kultur

Gillian Warner-Søderholm

Instituttleder Gillian Warner-Søderholm

Instituttet har en topp internasjonal fagstab som har hatt en stor økning internasjonale publiseringer og som aktivt etterlever prinsippet om å sette studentene først. Instituttet bidrar til BIs internasjonale visjon innenfor tre viktige satsingsområder: kommunikasjonsledelse i organisasjoner, kulturnæring og skoleforskning.

Instituttet er et av Norges største akademiske miljøer innenfor sine fagområder og har et sterkt team med eksperter innen digital kommunikasjonsledelse, virksomhetskommunikasjon, kultur og kreative næringer, interkulturell kommunikasjon og skoleledelse. BIs studenter har tilgang på det nyeste innen forskning og faglig utvikling på disse områdene. Instituttets mål er å alltid levere forskningsbasert undervisning i verdensklasse slik at studentene får størst mulig læringseffekt. 14 av instituttets 45 akademiske medarbeidere har multinasjonal bakgrunn, noe som legger grunnlag for en sterkt internasjonalt orientert undervisning og forskning.


Illustration

Følgende viktige milepæler er nådd i 2015:

Økning i eksterne forskningsmidler for strategisk viktig forskning: Instituttet har fått to store forskningsprosjekter fra NFR med en totalramme på 27 millioner kroner i 2015. Forskningsprosjektene innebærer at instituttet har rekruttert tre nye stipendiater og to internasjonale forskere i tillegg til en Assistant Professor.

Økt internasjonalisering og samarbeid: Forskningsprosjektene har også ført til viktige forskningssamarbeid med flere viktige internasjonale og nasjonale forskningsinstitusjoner som St. Gallen, Harward University, Leipzig University, Rotterdam University, Ljubljiana University, CBS, Københavns Universitetet, og NTNU.

Økt impact via topp internasjonale og nasjonale publiseringer og i media: Med totalt 31 topp-publikasjoner i 2015, har andelen internasjonale publikasjoner i ABS tidsskrifter fortsatt å øke. De faglige på instituttet har også bidratt med over 250 innlegg i norske og internasjonale medier.

Økt impact i internasjonale konferanser: 1/3 av instituttet hadde papers på Academy of Management og en forskningsgruppe fra instituttet vant 'top symposium award' på AOM. Instituttet var vertskap for Europas største PR-konferanse, EUPRERA, høsten 2015.

Utvikling av Executive Master of Management programmer: Instituttet leverer bærekraftige og samfunnsrettede programmer som skårer høyt på FT rankingene. Instituttet tar ansvar for mangfold og lønnsomhet i EMM-porteføljen med programmer av høy faglig kvalitet innen skoleledelse, kommunikasjonsledelse, digital kommunikasjonsledelse samt sikkerhetsledelse og kulturforståelse.

Økt aktivitet i instituttets forskningssentre: Centre for Corporate Communications ledet av Professor Peggy Brønn og Centre for Creative Industries ledet av Professor Anne Britt Gran kunne vise til økt forskningsaktivitet, økt næringslivskontakt og et markant samfunnsbidrag i 2015. Instituttet og Centre for Corporate Communication gav ut to utgaver av magasinet «Communications for Leaders».