Styret

Handelshøyskolen BI er en selveiende stiftelse, og ledes av et styre med åtte medlemmer, hvorav fire er eksterne. De interne styremedlemmene består av to representanter valgt av og fra BIs faglige ansatte, samt en representant og en observatør fra de administrativt ansatte. Studentorganisasjonene er representert med ett medlem og en observatør.