Studier og studenter

2015 var et rekordår med tanke på søker- og opptakstall. Særlig bachelorprogrammene utmerket seg positivt.

Høsten 2015 begynte 5266 nye heltidsstudenter på BI, noe som innebar en økning på hele 13 prosent fra året før. For første gang i historien hadde BI ventelister på flere av de mest populære bachelorprogrammene. Ved utgangen av 2015 var det totalt 18 728 aktive studenter på BI.


Antall internasjonale studenter


BIs studieprogrammer har blitt stadig mer populære de siste årene, både i Norge og internasjonalt, noe som bekrefter programmenes kvalitetsnivå. 432 nye internasjonale studenter startet i 2015 sine gradsstudier på BI, noe som innebar en økning på 29 prosent sammenlignet med året før. Det har vært en betraktelig økning i antallet internasjonale studenter de senere årene, både på master- og bachelornivå.

Studentenes gjennomføringsgrad er et mål på suksess for BI. Tett interaksjon med studenter, mer effektiv individuell oppfølging og fokus på å skape et inspirerende læringsmiljø er prioriterte tiltak for å styrke gjennomføringsgraden.


Bachelor gjennomføringsgrad

MSc gjennomføringsgrad


I oktober graduerte det første kullet fra den internasjonale nettverksmasteren Quantitative Techniques for Economics and Management (QTEM). QTEM er et program for de mest ambisiøse masterstudentene, med fokus på analytiske ferdigheter og avanserte kvalitative teknikker tilpasset en global virkelighet.

I oktober begynte også første kull på det spesialiserte videreutdanningsprogrammet Nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten, eller «helsemasteren». Programmet gjennomføres på oppdrag fra Helsedirektoratet, og retter seg mot ledere innen helsesektoren.

I oktober fikk også BI Executive Master of Business Administration (BI EMBA) status som det eneste helnorske EMBA-programmet på Financial Times’ rangering.

I slutten av juni hadde BI gjennomført to vellykkede piloter på digitale skoleeksamener. DigiEx brukes nå som et digitalt eksamensverktøy på BI. DigiEx er utviklet av BI i samarbeid med Capgemini, og er det eneste digitale eksamensverktøyet som tilbyr hele eksamensprosessen i én løsning, som er tilpasset universitets- og høyskoleloven, og som er sømløst integreres i BIs applikasjonsportefølje.

I september mottok 30 toppstudenter på BIs Master of Science-programmer sitt BI Presidential Scholarship, et stipend som tildeles utvalgte norske og internasjonale studenter med et karaktersnitt på A eller tilsvarende. Dette er en økning fra 21 utdelte Presidential Scholarships i 2014.