Forskning

BI har for 2015 innrapportert til myndighetene (DBH) 188 vitenskapelige artikler i internasjonale og nasjonale tidsskrift, 5 vitenskapelige monografier og 40 kapitler i vitenskapelige antologier.

Totalt 155 faglig ansatte står for BIs vitenskapelige produksjon i 2015.

61 faglige medarbeidere har publisert til sammen 97 vitenskapelige arbeider (artikler, kapitler og monografier) i samforfatterskap med personer ved utenlandske universiteter.

Myndighetene har fra og med 2015 innført en ny form for beregning av publiseringspoeng på institusjonsnivå. Ny beregning gir en mer fagnøytral publiseringsindikator og ønsker å stimulere til samarbeid om vitenskapelig publisering mellom institusjoner og land. I denne modellen har BI for 2015 oppnådd 245 publiseringspoeng. Ny beregningsmodell gjør at dette tallet ikke sammenlignbart med resultater fra tidligere år.

80 % av tidsskriftsartiklene var på nivå 1 og 20% på nivå 2. Tilsvarende fordeling i 2014 var 77,8% og 22,2%.

Eksternfinansiert forskning

BI har mottatt finansiering for flere større forskningsprosjekter og blant disse er:

 • Causes of Bargaining Failure. Prosjektleder: Professor Leif Helland. Delfinansiert av Forskningsrådet, FRIHUMSAM-programmet og Handelshøyskolen BI.
 • Et forskningsprosjekt finansiert av Statoil Research Program in Energy Economics, ledet av professor Hilde C. Bjørnland.
 • Digitization and Diversity. Prosjektleder: Professor Anne-Britt Gran, finansiert av Forskningsrådet, KULMEDIA-programmet.
 • Fair Labor in the Digitized Economy. Prosjektleder: Førsteamanuensis Christian Fieseler. Finansiert av Forskningsrådet, SAMANSVAR-programmet.
 • REACH Responsive Architectures for Innovation in Collaborative Healthcare Services. Prosjektleder: Førsteamanuensis Thomas Hoholm. Finansiert av Forskningsrådet, Senter for forskningsdrevet innovasjon.

 • Gaveprofessorater

  • To nye gaveprofessorater i samarbeid med bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen (BAE), ett finansiert av OBOS og ett finansiert av et konsortium bestående av Statsbygg, Multiconsult, Backegruppen og GK.
  • Det Telenor-finansierte gaveprofessoratet ble fornyet. Professor Øystein Fjeldstad innehar stillingen.
  • Det Wilhelmsen-finansierte gaveprofessoratet ble fornyet. Professor Torger Reve innehar stillingen.

  I løpet av 2015 ble det jobbet med å etablere en systematisk referansemåling av BIs forskning sammenlignet med forskning ved utvalgte skoler i Europa.

  Professor Øyvind Nordli ble utnevnt som dean for doktorgradsprogrammene i 2015. Han har et sterkt fokus på internasjonal rekruttering, utvikling i doktorgradsprogrammene og at kandidatene får gode stillinger ved internasjonale institusjoner etter fullført grad.

  Åtte doktorgradskandidater forsvarte sine avhandlinger i 2015. Flere av kandidatene har fått gode stillinger etter fullført grad, noe som er et mål på kvaliteten i programmet, og et vitnesbyrd om innflytelsen BI-kandidater har på den internasjonale forskningsarena.

  Gode plasseringer inkluderer:

  • Andreea Mitrache, Toulouse Business School, Frankrike.
  • Arash Aloosh, Neoma Business School, Frankrike.
  • Di Chu, Central University of Finance and Economics, Kina.
  • Asmund Rygh, Manchester Business School, UK.

  I 2015 inngikk BI en samarbeidsavtale med University of St. Gallen, som tilbyr seks kurs på doktorgradsnivå. Kursene ble avholdt for første gang på BI tidlig i januar 2016.