BI skal konsentrere ressursene for å videreutvikle prioriterte fag- og læringsmiljø

BI ønsker å tiltrekke seg flere toppkvalifiserte studenter fra inn- og utland

BIs studenter skal møte en digitalisert skole som skiller BI fra tilsvarende utdanningsinstitu- sjoner nasjonalt og internasjonalt

Styret tok i 2012 flere strategiske grep for å løfte skolen til et nivå der faglig styrke og relevans plasserer BI blant Europas ledende handelshøyskoler.

Styret har vært spesielt opptatt av å konsentrere fagressurser, rekruttere kvalifiserte studenter og ta i bruk digitale verktøy til beste for studentene.

Les om BI i 2012

Studier og studenter

Handelshøyskolen BI tilbyr bachelorstudier til tusener av unge talenter og løfter de beste videre gjennom krevende masterstudier.

Ved utgangen av 2012 hadde BI 19 980 studenter.

Les mer om studier og studenter

Infografikk studier og studenter

Forskning

Forskning

Handelshoyskolen BI har et internasjonalt anerkjent forskningsmiljø.
Et rekrutteringsutvalg har utarbeidet planer for rekruttering av faglige medarbeidere som er ledende på sitt felt. I 2012 rekrutterte instituttene 20 stipendiater fra 12 land. Ni kandidater disputerte til PhD-graden i BIs doktorgrads-program i 2012.

 

BIs 417 faglige medarbeidere er organisert i atte institutter med 26 forskningssentre knyttet til instituttene.

BI leverer aktuell og relevant forskning innen virksomhetskritiske områder

79,9% av 417 faglige medarbeider har bachelor. 20,1% har master

Les om forskning

Rektor har ordet

Rektor

Årsresultat

I 2012 oppnådde handelshøyskolen BI en total omsetning på 1.350 mkr mot 1.325 mkr året før. Dette tilsier en økning på 25 mkr eller to prosent.

Les mer om årsresultat 2012

Organisasjon og ansatte

Ved utgangen av 2012 hadde BI totalt 830 ansatte. Totaltallene fordelte seg på 413 administrativt ansatte og 417 faglig ansatte.

Les mer om organisasjon og ansatte

Styret i 2012

Handelshøyskolen BI er en selveiende stiftelse, og ledes av et styre med åtte medlemmer, hvorav fire er eksterne.

Les mer om Styret 2012