STORE SPRANG FREMOVER

Siden 2006 har mye av det strategiske arbeidet på BI bestått i å få på plass en struktur av studiesteder og studieprogram som er både økonomisk bærekraftige, pedagogisk tilfredsstillende, og i samsvar med studentenes og næringslivets endrede og mer kresne krav til det vi leverer. Antall studiesteder utenom Oslo er redusert fra tolv til tre, antall bachelor­program fra nitten til tretten, og antall master of science – program fra åtte til fem.

På den måten har vi skapt større og mer samlede fagmiljøer, og spisset den faglige profilen slik at vi fremstår som en mer tydelig handelshøyskole. Det er blitt lettere for studenter, næringslivet og samfunnet for øvrig å vite hva vi står for, og vi er blitt i stand til å møte økende internasjonal konkurranse både om studenter, professorer og executiveoppdrag med større tyngde i fagmiljøene. På den måten bidrar vi også mer til byggingen av det norske kunnskapssamfunnet.

The President Tom ColbjørnsenI 2013 var det meste av det nye strate­giske fundamentet på plass, og vi har kunnet konsentrere oss om å løfte oss ytterligere. To ting har hatt særlig høy prioritet.

Det ene er internasjonale akkrediteringer. Gjennom å måle oss mot krevende internasjonale kvalitetsstandarder, og utsette oss for ekspertvurderinger fra kompetente evalueringsteam, får vi både eksterne impulser og eksternt press til å forbedre oss fortløpende.

Vi hadde allerede den europeiske Equis – akkrediteringen på plass, og oppnådde i 2013 også å få vårt Executive MBA – program, og vår BI – Fudan MBA i Kina, akkreditert av Associaton for MBAs.

Samtidig avsluttet vi det meste av prosessen med å søke akkreditering i amerikanske Association of Collegiate School of Business (AACSB). Om vi lykkes med dette avgjøres i mai 2014, og vi er optimister. AACSB er særlig viktig for å bli attraktiv som samarbeidspartner for de beste amerikanske «business schools», og for å rekruttere amerikanske professorer og studenter.

The President Tom ColbjørnsenDet andre prioriterte satsingsområdet i 2013 har vært digitalisering. Dette har nå for alvor nådd akademia. Grunnet en stadig mer solid økonomi og inntjening var vi i 2013 i stand til å ta et kraftig løft med tanke på å digitalisere våre studiesystemer, eksamener og undervisnings-former. Det setter oss i stand til å gi våre studenter langt raskere og bedre service, lage nye læringsarenaer på nettet, forenkle eksamensgjennomføring og sensur, og ikke minst videreutvikle pedagogikken. De digitale mulighetene har utløst både initiativrikdom og entusiasme blant BIs medarbeidere.

Gjennom de siste åtte årene har BI vært ledet av en visjon om å plassere oss blant de ledende handelshøyskolene i Europa ved hjelp av vår faglige styrke og relevans. Dette krever et langsiktig og målrettet arbeid. Nå begynner resultatene å komme. Internasjonale akkrediteringer er allerede nevnt. I tillegg har vi de to siste årene rykket opp 26 plasser på Financial Times (FT) sin rangering av Europas 75 ledende handelshøyskoler – fra plass 70 til 44.

Blant europeiske handelshøyskoler er det FTs rangering som teller mest. Den betyr ikke alt, men er heller ikke uvesentlig, og den viser at BI er på rett vei!