BI satte ny rekord med 11 100 søkere til bachelor og master høsten 2013

BI fikk som eneste norske skole akkreditering i AMBA i 2013

Fagmiljøene er BIs viktigste strategiske ressurs

Gjennom 2013 har Handelshøyskolen BI nådd viktige milepæler på veien mot en posisjon som en av Europas ledende handelshøyskoler.

Styret har i 2013 sett resultater av en målrettet strategi for perioden 2010-2014.

Les om BI i 2013

Studier og studenter

Handelshøyskolen BI tilbyr bachelorstudier til tusener av unge talenter og løfter de beste videre gjennom krevende masterstudier.

Ved utgangen av 2013 hadde BI 19 649 studenter.

Les mer om studier og studenter

Infografikk studier og studenter

Forskning

Forskning

I 1998 startet BI doktorgradsutdanning i egen regi. 2013 markerte en milepæl ved at BI-disputas nummer 100 ble gjennomført. I 2013 rekrutterte instituttene 14 stipendiater fra syv ulike land.

 

En oppsummering av BI-forskeres bidrag i internasjonale tidsskrifter fra 1990 til i dag viser at BI hevder seg svært godt sammenlignet med våre nordiske konkurrenter innen våre prioriterte fagområder.

Les om forskning

Rektor har ordet

Rektor

Årsresultat

I 2013 oppnådde Handelshøyskolen BI en total omsetning på 1.395 mkr mot 1.350 mkr året før. Dette er en økning på tre prosent.

Les mer om årsresultat 2013

Organisasjon og ansatte

Ved utgangen av 2013 hadde BI totalt 831 ansatte. Totaltallene fordelte seg på 412 administrativt ansatte og 419 faglig ansatte.

Les mer om organisasjon og ansatte

Styret i 2013

Handelshøyskolen BI er en selveiende stiftelse, og ledes av et styre med åtte medlemmer, hvorav fire er eksterne.

Les mer om Styret 2013